diumenge, de juny 01, 2008

Exercici de creació d'una base de dades

Base de dades. 4t d'ESO.

Tenim una petita biblioteca escolar de la qual volem crear una base de dades amb l'OpenOffice Base per facilitar la seva gestió. Es demana:

1.- Guardar la base de dades en un arxiu amb el teu nom i cognom (ex: Josep_Garcia.odb).

2.- Crear les següents taules amb els camps especificats (entre parèntesi teniu el tipus de dades):

Taula llibres: títol (text), autor (text), gènere (text), any_edició (nombre).

Taula alumnes: nom (text), cognoms (text), curs (text).

Taula préstec: codi_préstec (numèric), codi alumne (numèric), codi llibre (numèric), data_prestec (data), data_retorn (data), tornat (si/no).

3.- Defineix un camp clau per cada taula. Afageix un camp nou a la taula si és necessari.

4.- Crea les relacions necessàries entre les tres taules per poder realitzar més endevant consultes creuades (menú eines - relacions).

5.- Crea un formulari per la taula llibres utilitzant l'auxiliar on es mostrin tots els camps.

6.- Introdueix les dades de quatre llibres, d'un alumne i crea préstecs per demostrar que l'alumne s'ha emportat tots els llibres.

7.- Crea un informe de la taula llibres utilitzant l'auxiliar, on apareguin tots els camps de la taula. No hi haurà nivells d'agrupació; l'ordenació dels registres serà primer per codi_llibre i després per nom; l'informe serà de tipus estàtic.

8.- Tanca el programa. Adjunta l'arxiu en un correu i envia'l a l'adreça lacomatecno@hotmail.com .