dilluns, d’abril 17, 2017

Exercici de Word avançat

Processador de textos. 

Avui practicarem:

- Posar capçaleres i peus de pàgina al treball (Insertar - Encabezado / Pié de página).

- Posar un text a 3 columnes i situar una foto al mig, tal com mostra aquesta imatge.


- Escriure fórmules (Insetar- Ecuación).- Inserir una gràfica feta amb el full de càlcul. Cal importar una gràfica feta amb l'Excel a partir d'aquestes dades (també copiarem la taula):- Crear un índex de forma automàtica (Estilos / Referencias - Tabla de contenidos).