dilluns, de juny 06, 2011

Resum sobre robòtica

Robòtica. 4t d'ESO.

Breu resum dels aspectes més importants del tema:
  1. Quan apareix el concepte: La paraula robot se la inventa l'escriptor txec Karel Capek l'any 1921 per una obra de teatre anomenada R.U.R. La paraula "robot" ve del vocable txec robota, "servitud", "treball forçat" o "esclavitud".
  2. Definició de robòtica: Segons el DIEC: 1 1 m. [EI] [LC] [IN] Màquina que pot realitzar automàticament una sèrie de moviments i tasques que normalment fan persones. 1 2 m. [EI] Giny programable de control no estrictament seqüencial que pot variar amb gran flexibilitat els moviments i les tasques que realitza. En resum podem dir que es tracta d'una màquina programada (i, a vegades, reprogramable) per detectar les condicions externes del seu entorn i internes de la pròpia màquina gràcies a sensors; analitza les dades rebudes; prendre decisions d'actuació; i realitza accions per portar a terme una tasca gràcies a les seves parts mòbils.
  3. Els robots poden prendre formes i dedicar-se a tasques molt diferents: Un androide és un robot amb aparença humana, com l'Asimo. Un robot industrial que pot fer la feina d'un treballador en una fàbrica. Treballar en entorns on l'home no pot fer-ho, com els Rovers de Mart. També poden servir per l'entreteniment i fer companyia.
  4. Components d'un robot: a) Sensors, tant externs com interns, que l'informen de l'entorn i del funcionament de la pròpia màquina. b) Sistema de control, amb circuits electrònics o robots dedicats, que analitzen la informació, prenen decisions i controlen el funcionament de la resta de components de la màquina. c) Actuadors, que proporcionen moviement al robot. d) Pinces i eines, per manipular objectes i treballar amb materials. e) Algun dispositiu que aporti energia a la màquina.
  5. Els robots industrials.
  6. Robots mòbils: amb rodes, erugues o potes. Antropomorfs com els androides, amb potes o sensors.