dilluns, de maig 28, 2018

Exercici d'Excel


Es tracta d'aconseguir una taula com la de la imatge. Es demana:

  1. Que el format sigui el més similar possible al de la imatge (color, línies, text en vertical...).
  2. Que els suspesos en vermell es posin de forma automàtica utilitzant l'opció "Format condicional).
  3. Que les cel·les de mitjanes, màxima, mínima i suspeses es facin usant les funcions corresponents.