dilluns, d’abril 23, 2018

divendres, d’abril 20, 2018

dimarts, de març 13, 2018

Full de càlcul. Taxis.

A partir de la taula següent, fes:

  • Escriu la taula en un full de càlcul.
  • Calcula percentatges i totals usant fórmules i funcions.
  • Fes una gràfica de columnes per dies laborables.
  • Fes una gràfica de barres horitzontals per dies festius.
  • Fes una gràfica de formatgets amb els totals sortides laborables i festius.


dilluns, de març 12, 2018

divendres, de març 09, 2018

Motor de reacció

Comprova la tercera llei de Newton

Els motors de reacció funcionen gràcies a la tercera llei de Newton, el principi d'acció i reacció, que es pot enunciar com segueix:

Tot cos que fa una força sobre un altre (acció), rep una força d'igual magnitud i direcció però de sentit contrari (reacció), feta per l'altre cos sobre ell.


Es pot comprovar experimentalment aquesta llei, observant els efectes de la força de reacció sobre un globus.